หน้าหลัก > Blog > มาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
มาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
มาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ
04 Oct, 2018 / By allonehere
Images/Blog/4088973-ตารางการย่อยขยะ.jpg

     ทุกวันนี้โลกของเราถูกทำลายอันเนื่องมาจาก การทิ้งขยะ มลพิษ สารเคมีต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและ การตัดต้นไม้ทำลายป่าซึ่งส่งผลกระทบกับมนุษย์และสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศ แม่น้ำ ทะเล และภูเขา โดยที่ไม่รู้เลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ งดงาม ในขณะที่อีกหลายประเทศได้ให้ความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยปีละหลายล้านคน ตัวผมเองก็เป็นมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งที่รู้สึกโชคดีที่ได้เกิดในประเทศที่สวยงาม อุดมด้วยทรัพยากรที่สมบูรณ์มากมาย และได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาในตอนนี้หรือในอนาคต นั่นคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกำลังถูกทำลายลงไปเรื่อยๆ  วันนี้ผมอยากมาเชิญชวนให้ทุกคนตะหนักและเห็นความสำคัญในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะครับ

     จากข้อมูลในภาพจะเห็นได้ว่าขยะที่ย่อยสลายได้ยากนั้นใช้เวลาเป็นร้อย เป็นพันปี ก็ไม่อาจย่อยสลายได้ มาเถอะครับมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้ขยะหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย เพื่อโลกของเรานะครับ

 

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.